<strike id="dbt1v"></strike>
<span id="dbt1v"></span>
<strike id="dbt1v"><i id="dbt1v"><ruby id="dbt1v"></ruby></i></strike>
<strike id="dbt1v"><i id="dbt1v"></i></strike>
<span id="dbt1v"><video id="dbt1v"><ruby id="dbt1v"></ruby></video></span>
<span id="dbt1v"><dl id="dbt1v"></dl></span>
<strike id="dbt1v"></strike>
<span id="dbt1v"></span>
<strike id="dbt1v"></strike>
<strike id="dbt1v"><dl id="dbt1v"><ruby id="dbt1v"></ruby></dl></strike>
<span id="dbt1v"></span>
<strike id="dbt1v"><dl id="dbt1v"><ruby id="dbt1v"></ruby></dl></strike>
<strike id="dbt1v"><dl id="dbt1v"><ruby id="dbt1v"></ruby></dl></strike>
<strike id="dbt1v"><video id="dbt1v"></video></strike>
當前位置: 小升初網 > 古詩詞 > 正文

琵琶行原文注音完整版(琵琶行拼音版完整注音)

2019-01-08 11:07:52  來源: 小升初網     閱讀次數:
字號:

琵琶行原文注音.jpg

 琵琶行原文注音:

 xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 泛亚电竞盘口。

 潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟泛亚电竞盘口。

 zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 泛亚电竞盘口。

 主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦泛亚电竞盘口。

 zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。

 hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

 忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。

 xún shēng àn wèn tán zhě shuí ? pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

 尋聲暗問彈者?琵琶聲停欲語遲。

 yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。

 移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。

 qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

 千呼萬喚始出來泛亚电竞盘口,猶抱琵琶半遮面。

 zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。

 轉軸撥弦三兩聲泛亚电竞盘口,未成曲調先有情。

 xián xián yǎn yì shēng shēng sì , sì sù píng shēng bù dé zhì 泛亚电竞盘口。

 弦弦掩抑聲聲泛亚电竞盘口,似訴平生不得志。

 dī méi xìn shǒu xù xù tán 泛亚电竞盘口, shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 泛亚电竞盘口。

 低眉信手續續彈泛亚电竞盘口,說盡心中無限事。

 qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiǎo , chū wéi 《 ní cháng 》 hòu 《 liù yāo 》

 輕攏慢捻抹復挑,初為《霓裳》后《六幺》

 dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 。

 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。

 cáo cáo qiè qiè cuò zá tán , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

 嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。

 jiàn guān yīng yǔ huā dǐ huá 泛亚电竞盘口, yōu yè quán liú bīng xià nán 。

 間關鶯語花底滑,幽咽泉流冰下難泛亚电竞盘口。

 bīng quán lěng sè xián níng jué 泛亚电竞盘口, níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

 冰泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。

 bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng 泛亚电竞盘口, cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。

 別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。

 yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě jì tū chū dāo qiāng míng 。

 銀瓶乍破水漿迸,鐵突出刀槍鳴泛亚电竞盘口。

 qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。

 曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。

 dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán 泛亚电竞盘口, wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

 東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。

 chén yín fàng bō chā xián zhōng 泛亚电竞盘口, zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn róng 。

 沉吟放撥插弦中,整頓衣起斂容。

 zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài há má líng xià zhù 泛亚电竞盘口。

 自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住泛亚电竞盘口。

 shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fáng dì yī bù 。

 十三學琵琶成泛亚电竞盘口,名屬教第一部。

 qǔ bà céng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 泛亚电竞盘口。

 曲罷曾教善才服泛亚电竞盘口,妝成每被秋娘妒泛亚电竞盘口。

 wǔ líng nián shào zhēng chán tóu , yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù 。

 五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。

 diàn tóu yín bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 泛亚电竞盘口。

 鈿頭銀篦擊節碎,血色羅裙翻酒污。

 jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

 今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。

 dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。

 弟走從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。

 mén qián lěng luò ān mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。

 門前冷落鞍馬稀,老大嫁作商人婦。

 shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

 商人重利輕別離泛亚电竞盘口,前月浮梁買茶去。

 qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán 泛亚电竞盘口, rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。

 去來江口守空船,繞船月明江水寒。

 yè shēn hū mèng shào nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。

 夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌干。

 wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ chóng jī jī 。

 我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。

 tóng shì tiān yá lún luò rén 泛亚电竞盘口, xiāng féng hé bì céng xiāng shí !

 同是天涯淪落人,相逢何必曾相識!

 wǒ cóng qù nián cí dì jīng 泛亚电竞盘口, zhé jū wò bìng xún yáng chéng 泛亚电竞盘口。

 我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城泛亚电竞盘口。

 xún yáng dì pì wú yīn yuè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

 潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。

 zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

 住近湓江地低濕,黃蘆苦竹繞宅生。

 qí jiān dàn mù wén hé wù 泛亚电竞盘口? dù juān tí xuè yuán āi míng 。

 其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。

 chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 泛亚电竞盘口。

 春江花朝秋月夜泛亚电竞盘口,往往取酒獨傾。

 qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ? ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng 。

 豈無山歌與村笛泛亚电竞盘口?嘔啞嘲哳難為聽。

 jīn yè wén jūn pí pá yǔ 泛亚电竞盘口, rú tīng xiān yuè ěr zàn míng 。

 今夜聞君琵琶語泛亚电竞盘口,如聽仙樂耳暫明。

 mò cí gèng zuò tán yī qǔ , wèi jūn fān zuò 《 pí pá xíng 》。

 莫辭更坐彈一曲,君翻作《琵琶行》。

 gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

 感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。

 qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò chóng wén jiē yǎn qì 。

 凄凄不似向前聲,滿座重聞皆掩泣泛亚电竞盘口。

 zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ? jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

 座中泣下最多?江州司馬青衫濕。

 全文翻譯:

 秋夜我到潯陽江頭送一位歸客泛亚电竞盘口,冷風吹著楓葉和蘆花秋聲瑟瑟。

 我和客人下馬在船上餞別設宴泛亚电竞盘口,舉起酒杯要飲卻無助興的音樂。

 酒喝得不痛快更傷心將要分別,臨別時夜茫茫江水倒映著明月泛亚电竞盘口。

 忽聽得江面上傳來琵琶清脆聲;我忘卻了回歸客人也不想動身。

 尋著聲源探問彈琵琶的是何人?琵琶停了許久卻遲遲沒有動靜。

 我們移船靠近邀請她出來相見;叫下人添酒回燈重新擺起酒宴。

 千呼萬喚她才緩緩地走出來泛亚电竞盘口,懷里還抱著琵琶半遮著臉面泛亚电竞盘口。

 轉緊琴軸撥動琴弦試彈了幾聲;尚未成曲調那形態就非常有情。

 弦弦凄楚悲切聲音隱含著沉思泛亚电竞盘口;似乎在訴說著她平生的不得志;

 她低著頭隨手連續地彈個不停;用琴聲把心中無限的往事說盡。

 輕輕地攏,慢慢地捻,一會兒抹,一會兒挑。初彈《霓裳羽衣曲》接著再彈《六幺》。

 大弦渾宏悠長嘈嘈如暴風驟雨;小弦和緩幽細切切如有人私語。

 嘈嘈聲切切聲互為交錯地彈奏泛亚电竞盘口;就像大珠小珠一串串掉落玉盤。

 琵琶聲一會兒像花底下宛轉流暢的鳥鳴聲,一會兒又像水在冰下流動受阻艱澀低沉泛亚电竞盘口、嗚咽斷續的聲音。

 好像水泉冷澀琵琶聲開始凝結,凝結而不通暢聲音漸漸地中斷。

 像另有一種愁思幽恨暗暗滋生;此時悶悶無聲卻比有聲更動人。

 突然間好像銀瓶撞破水漿四濺;又好像鐵甲騎兵廝殺刀槍齊鳴。

 一曲終了她對準琴弦中心劃撥;四弦一聲轟鳴好像撕裂了布帛。

 東船西舫人們都靜悄悄地聆聽泛亚电竞盘口;只見江心之中映著白白秋月影泛亚电竞盘口泛亚电竞盘口。

 她沉吟著收起撥片插在琴弦中泛亚电竞盘口;整頓衣裳依然顯出莊重的顏容。

 她說我原是京城負有盛名的歌女泛亚电竞盘口;老家住在長安城東南的蝦蟆陵。

 彈奏琵琶技藝十三歲就已學成;教坊樂團第一隊中列有我姓名。

 每曲彈罷都令藝術大師們嘆服;每次妝成都被同行歌妓們嫉妒。

 京都豪富子弟爭先恐后來獻彩;彈完一曲收來的紅綃不知其數泛亚电竞盘口泛亚电竞盘口。

 鈿頭銀篦打節拍常常斷裂粉碎;紅色羅裙被酒漬染污也不后悔。

 年復一年都在歡笑打鬧中度過;秋去春來美好的時光白白消磨。

 兄弟從軍姊妹死家道已經破敺貉堑缇号炭??;暮去朝來我也漸漸地年老色衰。

 門前車馬減少光顧者落落稀??;青春已逝我只得嫁給商人為妻。

 商人重利不重情常常輕易別離;上個月他去浮梁做茶葉的生意。

 他去了留下我在江口孤守空船;秋月與我作伴繞艙的秋水凄寒。

 更深夜闌常夢少年時作樂狂歡;夢中哭醒涕淚縱橫污損了粉顏。

 我聽琵琶的悲泣早已搖頭嘆息;又聽到她這番訴說更叫我悲凄。

 我們倆同是天涯淪落的可悲人泛亚电竞盘口;今日相逢何必問是否曾經相識!

 自從去年我離開繁華長安京城;被貶居住在潯陽江畔常常臥病。

 潯陽這地方荒涼偏僻沒有音樂泛亚电竞盘口;一年到頭聽不到管弦的樂器聲。

 住在湓江這個低洼潮濕的地方;第宅周圍黃蘆和苦竹繚繞叢生。

 在這里早晚能聽到的是什么呢?盡是杜鵑猿猴那些悲凄的哀鳴。

 春江花朝秋江月夜那樣好光景;也無可奈何常常取酒獨酌獨飲。

 難道這里就沒有山歌和村笛嗎?只是那音調嘶啞粗澀實在難聽。

 今晚我聽你彈奏琵琶訴說衷情,就像聽到仙樂眼也亮來耳也明泛亚电竞盘口。

 請你不要推辭坐下來再彈一曲泛亚电竞盘口;我要為你創作一首新詩《琵琶行》。

 被我的話所感動她站立了好久;回身坐下再轉緊琴弦撥出急聲。

 凄凄切切不再像剛才那種聲音;在座的人重聽都掩面哭泣不停。

 要問在座之中誰流的眼淚最多?我江州司馬淚水濕透青衫衣襟!

泛亚电竞盘口